กิจการตั้งแต่ยงเป็นลูกจ้างอยู่นั่นเอง

เถ้าแก่หลายคนครับที่เติบโตมาจากการเป็นลูกจ้างเขามาก่อน เคยเป็นเด็กล้างจาน เสิร์ฟอาหาร แล้วกลายมาเป็นเจ้าของร้านอาหาร เคยเป็นเสมียน เคยทำความสะอาดสำนักงาน กลายมาเป็นเจ้าของ บริษัทในภายหล้งอย่างคุณสินีถนัดพจนามาตย์เคยเป็นครูในโรงเรียน เอกชน ขณะนี้ก็เป็นเจ้าของบริษัทขายเครื่องดนตรีที่มีชื่อเสียงมาก แห่งหนึ่ง เมื่อศึกษาดู คนที่เป็นเถ้าแก่เหล่านี้ เมื่อเป็นลูกจ้างมักจะมี คุณสมบตอย่างหนึ่งครับ คือคุณสมบ!ในการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ กิจการตั้งแต่ยงเป็นลูกจ้างอยู่นั่นเอง จักรยานล้อโต
ลูกจ้างทั่วไปจะไม่เดือดร้อนกับบริษัทว่าจะกำไรหรือขาดทุน มากน้อยแค่ไหน ขอแต่เพียงให้ตัวเองได้เงินเดือนตามสัญญาจ้างก็ พอแล้ว แต่ลูกจ้างบางคนเขาจะเดือดร้อน ถ้าบริษัทขายไดไม่ถึง เป้าหมาย เขาจะไม่พอใจถ้าเกิดความสูญเสียขึ้นในบริษัทโดยไม่จำเป็น เขาจะอนาทรกับลูกค้าที่หลุดมือไปอย่างน่าเสียดาย นี่คือการบรรจุจิตใจ ของความเป็นเถ้าแก่ลงไปในการทำงานซึ่งทำให้คนคนนั้นสามารถ จะเสาะหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติเพื่อเป็นเถ้าแก่ในวัน ข้างหน้า จักรยาน
ผมมีข้อเสนอเพิ่มเติมครับ เถ้าแก่คนหนึ่งสอนผมว่า เมื่อเป็น เถ้าแก่แล้ว ต้องบรรจุจิตใจลูกจ้างลงไปในตัวเองด้วย จิตใจลูกจ้าง คืออะไร คือจิตใจที่รู้ทุกข์รู้ยากกับความเป็นอยู่ของลูกจ้างนั่นเอง
ธุรกิจหลายแห่งมองข้ามความสำคัญของพนักงานใหม่
อุตส่าห์ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เสียเงินไปมาก อุตส่าห์ สัมภาษณ์พนักงานใหม่ด้วยตนเอง ก็เสียเวลาอีก อุตส่าห์ตั้งเงินเดือน ให้สูงเพื่อจะผูกใจพนักงานใหม่ไว้นาน ๆ แต่แล้วพอทำงานได้๓ เดือน พนักงานคนนั้นก็อยู่ไม่ได้ต้องหาที่ทำงานใหม่อีก
พบปัญหาเช่นนี้แล้วจะทำอย่างไรดี
เจ้าของบริษัท พอเห็นปัญหาว่าฑนักงานใหม่อึดอัดใจก็ปรากฏ ว่าใบลาออกถึงมือตนเองเสียแล้ว
บริษัทในเครือปูนซีเมนตใทยจึงมีวิธีการเฉพาะสำหรับพนักงาน ใหม่ครับ กล่าวคือ เขาจะให้พนักงานเก่า ๑ คนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง คอยประกบใกล้ชิดตลอดระยะเวลา ๓ เดือนแรกที่เข้าทำงานโดยพี่เลี้ยง นั้น จะต้องเป็นคนที่ทำงานในหน่วยเดียวกัน หรืออย่างน้อยก็มีลักษณะ งานใกล้เคียงกัน จักรยาน fat bike
พี่เลี้ยงจะคอยทำหน้าที่สอนงาน เป็นเพี่อนคุย พาไปกินข้าว กลางวน แนะนำถึงระเบียบข้อบังคับและสิ่งที่ควรรู้ต่างๆ นอกเหนือ จากที่ไต้ผ่านการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการมาแล้ว
ท่าทีของพี่เลี้ยงต่อพนักงานใหม่ ไม่ใช่การจาจี้จาไช แต่เป็น ผู้ช่วยเหลือเพี่อให้พนักงานใหม่คุ้นเคยกับสถานที่ บุคคล และสิ่งแวดล้อม
นี่คือวิธีหนึ่งในการสร้างภาพพิมพIจให้กับพนักงานใหม่ ทำให้

จักรยาน fat bike

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s